Посилання

 
Міністерство молоді та спорту України
 
Донецька обласна державна адміністрація
 

Донецька обласна рада

 

Національний олімпійський комітет України

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ХК "Донбас"


Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної соціальної політики на території області з питань сім’ї, молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми;

2) виконання програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей, фізичної культури та спорту, соціального та правового захисту сім’ї та молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння у соціальному становленні та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;

3) координація діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрацій, виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, законодавства України з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

4) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

5) соціальна підтримка населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей;

6) створення умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок;

7) забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

8) організація i проведення фестивалів, конкурсів, фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

9) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлiмпiйського руху;

10) здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Департаменту щодо виконання відповідних програм та заходів.